Moderator

Moderator

Moderator foto

Tijdens onze paneldiscussie over kunstmatige intelligentie was Katinka in staat om met humor en scherpte het gesprek levendig en boeiend te houden.   

Rosemarie van der Veen-Oei, Koninklijke Bibliotheek Nederland

Katinka bracht als dagvoorzitter de juiste balans van inhoudelijke diepgang en een menselijke touch in ons symposium.

Annemarijke Jolmers, NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

Wat opviel was Katinka’s scherpe reactie op wat werd gezegd. Ze paste haar interviewstijl ook mooi aan op de persoon met wie ze sprak. 

Berry van Houten, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG)

Opdrachtgevers onder meer:
IDFA | Museumvereniging | Raad voor Cultuur | Dutch Design Week | De Balie | Koninklijke Bibliotheek | Beeld & Geluid | Writers Unlimited | Nederlands Jeugd Instituut | VTOI, Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen | Aedes, Vereniging van Woningcorporaties | Provincie Gelderland | BlomBerg Society | Artsen zonder Grenzen | BKB | Debatcentrum Tumult | Gemeente Amsterdam | Netwerk Democratie | Openbare Bibliotheek Amsterdam | Forum voor Democratische Ontwikkeling | Mediafonds | Filmfonds | Provincie Brabant | Stadsregio Eindhoven | BIOS, Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector | LSA, Landelijk Samenwerkingsverband Actieve Bewoners | Tekstnet | NWO | BIOS, Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector | Veenfabriek | Rijkswaterstaat | NIOD | Movies that Matter | Vilans, kenniscentrum voor langdurige zorg | LNVH, Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren | NRO, Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek | Design Innovation Group | Enexis | Waag Society | Erasmus Centre for Strategic Philantropy | Ministerie van Binnenlandse Zaken | LUMC | Waarderingskamer | Stichting Verhalende Journalistiek | OMI Rotterdam | Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten

Voor boekingen graag contact opnemen met sprekersbureau ZijSpreekt.

Zij_spreekt

Eerst rechtstreeks contact opnemen voor overleg kan ook.